Partners

Riemy Mulder werkt samen met de volgende partners:

Oncologie Netwerk Zutphen

Ik maak deel uit van het Oncologie Netwerk Zutphen, een samenwerkingsverband van betrokken zorgverleners in Zutphen. Zij zetten zich in om goede zorg te bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Meer informatie zie www.oncologienetwerkzutphen.nl.

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Mijn beroepsvereniging, de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW), is een samenwerking aangegaan met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Deze samenwerking maakt het mogelijk om elkaars kennis te delen ten behoeve van patiënten met de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Deze chronische ontstekingen van het maagdarmkanaal, ook wel Inflammatory Bowel Diseases (IBD) genoemd, kunnen grote gevolgen hebben voor zowel het privéleven als de werksituatie. Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van IBD. Hierdoor kan ik IBD-patiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van deze ziekten op hun dagelijks leven. Klik hier voor de folder.

Alvleeskliervereniging Nederland

Binnen de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden maak ik deel uit van de Commissie Cliënt Contact. Deze werkgroep brengt het belang van psychosociale begeleiding onder de aandacht van patiëntenverenigingen. In 2017 is de LVPW een samenwerking aangegaan met de Alvleeskliervereniging Nederland. Alvleesklieraandoeningen hebben namelijk grote gevolgen voor zowel het privéleven als de werksituatie van de patiënten. Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van acute alvleesklierontsteking (acute pancreatitis), chronische alvleesklierontsteking (chronisch pancreatitis) en alvleesklierkanker (pancreascarcinoom). Hierdoor kan ik alvleesklierpatiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven.

Eigen Kracht Centrale

eigen-kracht-centrale-200pix

Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Een Eigen Kracht Conferentie kan dan uitkomst bieden. Als Eigen Kracht coördinator breng ik de kring van familie en bekenden bijeen (zelfs als dat er nauwelijks niet meer blijkt te zijn) en organiseer een conferentie.  Het is elke keer weer mooi om mee te mogen maken dat door middel van een Eigen Kracht conferentie mensen zelf weer regie nemen over hun eigen leven. Met de steun van de naasten om hen heen. Meer informatie zie www. eigen-kracht.nl.