Partners

Riemy Mulder werkt samen met:

Oncologie Netwerk Zutphen

Riemy Mulder maakt deel uit van het Oncologie Netwerk Zutphen, een samenwerkingsverband van betrokken zorgverleners in Zutphen. Zij zetten zich ik om goede zorg te bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Elke eerste dinsdag van de maand is er een informatiebijeenkomst rondom een thema waar mensen met kanker mee te maken krijgen. Meer informatie zie www.oncologienetwerkzutphen.nl.

Eigen Kracht Centrale

eigen-kracht-centrale-200pix

Soms kunnen mensen het even niet alleen. Sommige gebeurtenissen in het dagelijks leven zijn zo overweldigend, ingewikkeld of onoverzichtelijk dat hulp wenselijk is. Een Eigen Kracht-conferentie kan dan uitkomst bieden. Riemy Mulder werkt als Eigen Kracht-coördinator, brengt de kring van familie en bekenden bijeen (zelfs als dat er nauwelijks niet meer blijkt te zijn) en organiseert een conferentie.  Het is elke keer weer mooi om mee te mogen maken dat door middel van een Eigen Kracht-conferentie mensen zelf weer regie nemen over hun eigen leven met steun van de naasten om hen heen. Meer informatie zie www. eigen-kracht.nl.

Alvleeskliervereniging Nederland

Binnen de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden maak ik deel uit van de Commissie Cliënt Contact. Deze werkgroep is bezig om het belang van psychosociale begeleiding onder de aandacht brengen van patiëntenverenigingen. In 2017 is de LVPW een samenwerking aangegaan met de Alvleeskliervereniging Nederland. Alvleesklieraandoeningen hebben namelijk grote en soms zelfs invaliderende gevolgen voor zowel het privéleven als de werksituatie van de patiënten. Ik maak deel uit van de groep therapeuten die ieder jaar bijgeschoold wordt op het gebied van de lichamelijke en psychosociale gevolgen van acute alvleesklierontsteking (acute pancreatitis), chronische alvleesklierontsteking (chronisch pancreatitis) en alvleesklierkanker (pancreascarcinoom). Hierdoor kan ik alvleesklierpatiënten en hun naasten begeleiding bieden bij de invloed van de ziekte op hun dagelijks leven.

Coach Connect bij kanker

logo Coach Connect bij kanker

Riemy Mulder is als excellente coach verbonden aan Coach Connect bij kanker. Coach Connect bij kanker is een team van professionals rondom kanker, met maar één doel: optimale ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten. Om dat te bereiken beschikken we over een landelijk netwerk van gespecialiseerde, excellente coaches. We coachen vanuit een holistische visie op mensen en ziekte en het leven. We werken vanuit de waarden authenticiteit, autonomie, integriteit en verbinding. Meer informatie zie www.coachconnectbijkanker.nl.

Hospice Zutphen

Riemy Mulder werkt als zorgvrijwilliger in het Hospice Zutphen en is als lid van de spirituele werkgroep betrokken bij de implementatie van het gedachtegoed van de presentietheorie. Meer informatie zie www.hospice-zutphen.nl.