fbpx

Psycho-oncologische therapie

Na de diagnose kanker staat je leven op zijn kop. De ziekte brengt je uit balans, het kan je leven ontwrichten. Je krijgt te maken met angstgevoelens en verlies. Verlies van vertrouwen in je eigen lijf, verlies van baan, verlies van vriendschappen of van perspectief.

Vaak is er veel aandacht voor de behandeling en medische zorg, maar minder voor de gewenste psychische zorg. Familie en vrienden kunnen jou ondersteunen. In sommige situaties is er daarnaast ook tijdelijk professionele ondersteuning nodig. Als psycho-oncologisch therapeut kan ik deze psychische ondersteuning bieden.

Ik heb ervaring in het begeleiden van jou en jouw naasten in alle fasen van het ziekteproces: als er net een diagnose is gesteld, tijdens het ziekteproces, revalidatie, re-integratie en in de palliatieve/terminale fase.

Foto steenmannetje

Wat levert psycho-oncologische therapie op?

  • Rust in je hoofd
  • Vertrouwen
  • Minder angstgevoelens
  • Energie
  • Veerkracht
  • Bewustwording
  • Regie oppakken over je eigen leven
  • Nieuw toekomstperspectief

Waar?

Je bent welkom in mijn praktijkruimte in Zutphen. Desgewenst breng ik een bezoek aan huis.

Tarieven en vergoedingen

Psycho-oncologische therapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Kijk bij mijn tarieven en de vergoedingen van de zorgverzekeraars.

Erkenningen psycho-oncologische therapie

Logo NVPO

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Daarnaast maak ik deel uit van het Oncologie Netwerk Zutphen, een samenwerkingsverband van betrokken zorgverleners in Zutphen. Tevens ben ik opgenomen in de verwijsgids kanker.