Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding
Voor medisch advies en begeleiding ga je naar de huisarts, de medisch specialist of de gespecialiseerde verpleegkundige.
Voor psychosociale begeleiding bij ziekte of verlies kun je een beroep doen op Riemy Mulder. Psychosociale begeleiding is gericht op ondersteuning bij lichte tot matige problemen van psychische en sociale aard. Het betreft kortdurende behandeling waarbij het probleemoplossend en zelfgenezend vermogen wordt geactiveerd. Hierdoor zal de veerkracht en de kwaliteit van leven verbeteren. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar. Meer informatie over vergoedingen vind je bij zakelijk.

Wanneer psychologische hulp?
Een psycholoog is gericht op het diagnosticeren en behandelen van psychische stoornissen. Zij werken daarbij met een DSM-indicatie. De psychologische zorg valt onder de basisverzekering. Er is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Mijn ervaring is dat bij de meeste vragen bij ziekte en verlies psychosociale begeleiding toereikend is. Als tijdens het eerste consult, of in de loop van het traject, blijkt dat dit niet het geval is, heb ik netwerkcontacten met psychologen waar ik naar door kan verwijzen.

Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak contact met mij op.