Psychosociale hulp

Voor psychosociale hulp bij ziekte of verlies kun je een beroep doen op Riemy Mulder. Er is géén verwijzing nodig, afspraken kunnen op korte termijn (meestal binnen één werkweek) gemaakt worden. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, is het in veel gevallen mogelijk om (een deel van) de begeleidingskosten vergoed te krijgen. Meer informatie vind je bij zakelijk.

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek maken we kennis met elkaar, verkennen wij de hulpvraag en bepalen wij het doel van het trajectMochten we besluiten om niet met elkaar verder te gaan, dan is het kennismakingsgesprek kosteloos. 

Aantal gesprekken
Mijn ervaring is dat er 4 tot 8 gesprekken nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken.

Plaats
De gesprekken vinden plaats op mijn werklocatie in Zutphen, thuis of bij het bedrijf.

Evaluatie en rapportage
Tijdens de laatste sessie wordt de begeleiding geëvalueerd op de gestelde doelen. Tevens bespreken wij hoe de behaalde resultaten geborgd kunnen worden. Als de werkgever het traject betaalt, ontvangt hij een schriftelijke rapportage van de gestelde doelen en de behaalde resultaten.

Bij referenties lees je enkele ervaringen van anderen met mijn psychosociale begeleiding.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kun je vrijblijvend contact opnemen.