fbpx

Regressietherapie

Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is een benaderingswijze met als uitgangspunt dat lichamelijke, geestelijke en psychosomatische klachten een relatie hebben met onverwerkte ervaringen vanuit het verleden. De pijn en emoties die bij de onverwerkte ervaring horen, hebben onvoldoende aandacht gekregen en hebben we opgeslagen in ons onderbewuste. Van daaruit leven we verder met beperkte overtuigingen en patronen, die onze gezonde levensstroom blokkeren.

De onverwerkte ervaringen kunnen we ons vaak niet helder herinneren. Ze kunnen verbonden zijn met onze (jonge) kinderjaren, met onze (voor)ouders, of hebben plaatsgevonden in voorgaande levens.

Door op zoek te gaan naar het precieze moment waarop een probleem is ontstaan, kunnen onverwerkte (traumatische) ervaringen alsnog verwerkt worden, zodat ze niet meer negatief doorwerken in ons huidige leven.

Innerlijk kind werk

Een innerlijk kind kun je zien als een aspect van het kind, dat je vroeger was en eigenlijk nog steeds van binnen bent. We hebben allemaal verschillende innerlijke kinderen in ons. Je kunt ze zien als deelpersoonlijkheden. Je innerlijke kinderen representeren dan verschillende delen van je persoonlijkheid.

Een innerlijk kind is een combinatie van hoe je op aarde kwam, samen met de ervaringen in de eerste zes/zeven jaar van je leven. Dit is de periode waarin je leert vertrouwen, leert omgaan met grenzen en met teleurstellingen. Er ontstaan in deze jaren ook kwetsuren, zelfs als je een gelukkige jeugd hebt gehad. De pijn van de kwetsuren slaan we op in ons onderbewuste en ook vaak in ons lichaam, omdat ze te pijnlijk waren om te voelen.

Bij het innerlijk kind werk gaan we op zoek naar gebeurtenissen in jouw leven, die mogelijk een link hebben met jouw klachten. Het doel van innerlijk kind werk is dat we zorgen dat jij als volwassene kunt zorgen voor je eigen innerlijke kinderen, zodat onbewust gewonde innerlijke kinderen niet langer aan het roer staan.

Voorouderwerk

Wanneer je gebukt gaat onder depressieve gevoelens, angst of chronische lichamelijke pijn, komt het niet meteen in je op dat je dit geërfd zou kunnen hebben van je (voor)ouders.

Toch blijkt, ook uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek, dat traumatische ervaringen van generatie op generatie worden doorgegeven. Zelfs als de persoon die het oorspronkelijke trauma heeft opgelopen is overleden, of het verhaal is vergeten of verzwegen, kunnen de herinneringen en gevoelens voortleven in jou. Deze emotionele erfenissen zijn vaak verborgen en komen op vele manieren tot uiting. Ze werken door in onze emotionele en lichamelijke gezondheid.

Bij voorouderwerk gaan we ontdekken wat er ergens in de levens van onze (voor)ouders is gebeurt, die mogelijk een link hebben met jouw klachten.

Werkwijze

In  de eerste sessie verhelderen we jouw hulpvraag en verzamelen we informatie over jouw eigen biografie, die van je ouders en voorouders. We bespreken de impactvolle gebeurtenissen die er zijn geweest. Ik stuur je vooraf een lijst met vragen toe, zodat je zelf thuis al enig vooronderzoek kunt gaan doen. De medicijnwiel numerologie, waarbij we op basis van jouw geboortedatum zicht krijgen op je levensmissie, je gave en ook je karma, biedt ons daarbij een waardevolle ondersteuning.

In de volgende sessies gaan we de regressie in. We maken contact met het onderbewuste en gaan op zoek naar de ervaring van jou of jouw (voor)ouders, die niet erkend en verwerkt heeft kunnen worden en nog doorwerken in jouw systeem. Je wordt geholpen met het uiten en verwerken van de emoties, angst en pijn om ze vervolgens los te laten. Ik werk vanuit het bewustzijn van het hier en nu in het onderbewuste en maak geen gebruik van hypnose. Tijdens de herbeleving ben je volledig bewust van wat er gebeurt en waarom. Zo krijg je inzicht in de ervaring uit het verleden. Dit leidt tot bewustwording en activeert je zelfhelend vermogen, zodat je klachten uiteindelijk minder worden of verdwijnen.

Een sessie duurt 1,5 tot 2 uur. Het aantal sessies hangt af van de complexiteit van jouw hulpvraag en wat je uiteindelijk wilt bereiken in de therapie.

Voor wie geschikt?

Regressietherapie is geschikt voor geestelijk gezonde mensen, die in staat zijn tot zelfreflectie.

De therapie is minder geschikt voor mensen die emotie onderdrukkende medicijnen, slaapmiddelen en drugs gebruiken en mensen die bekend zijn met psychoses.

Tarieven en vergoedingen

Mijn therapieën worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is verschillend per zorgverzekeraar. Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. Kijk bij mijn tarieven en de vergoedingen van de zorgverzekeraars.

Erkenning

Ik ben opgeleid door Akke Zijlstra en Maarten Oversier, schrijver van boek Bestaansrecht.