Systemisch werk

Een andere manier om naar ziekte te kijken

Vanuit het systemisch werk wordt ziekte gezien als een uiting van het lichaam om iets dat gezien wil worden zichtbaar te maken. We spreken dan over de verborgen boodschap van ziekte.

Je kunt het lichaam zien als een huis voor de ziel. De ziel verbindt zich met het lichaam als je op aarde komt en verlaat het lichaam als je sterft. De ziel is het niet-stoffelijke deel in de mens, onze essentie. Het lichaam is als het ware een voertuig voor de ziel.

Wanneer de ziel zich volledig met het lichaam kan verbinden, kan de levensenergie vrij stromen. Wanneer de ziel geconfronteerd wordt met pijn, trekt hij zich terug of splitst zich af. Dan is (een deel van) het lichaam een tijdje bevroren en kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Dat kan te maken hebben met trauma’s of onverwerkte gebeurtenissen, uit je eigen leven of dat van je familie. Zo kun je iets ‘dragen’ voor je (voor)ouders of andere familieleden, waardoor je zelf niet voluit je leven leeft. Dit gaat meestal onbewust.

Systemisch lichaamswerk

Bij systemisch lichaamswerk raak ik jou liggend (gekleed) aan op een massagetafel. We stemmen af op de laag van de ziel. Er is aandacht voor dat wat zich aandient en we treden het liefdevol en met compassie tegemoet. Door bewust te voelen, ga je ervaren waar de energie in jouw lichaam vastzit. Door met je aandacht te blijven bij dit ongemak of de fysieke of emotionele pijn, kun je voelen wat zich wezenlijk afspeelt. Je kunt voelen of de pijn of angst bij jou hoort, of dat deze (onbewust) zijn oorsprong vindt in het familiesysteem waarin je geboren bent. De verborgen gevoelens hebben daar dan nog geen plek gekregen. Het wijze lichaam voelt wanneer er iets benoemd wordt dat klopt.

Door contact te maken met een bepaald gevoel, pijn of gemis, wordt het gezien, kan het vrijgegeven worden en kan de levensenergie weer gaan stromen. Je gaat een diepere ontspanning voelen en je lichamelijke klachten gaan bewegen. Het lichaamsgericht werken heeft effect op de opgeslagen herinneringen in ons celgeheugen en kan grote veranderingen teweeg brengen.

Een opstelling kan een grote impact hebben. Soms merk je niet meteen dat het doorwerkt. In dat geval is er wel inzicht ontstaan, maar lijkt de beweging uit de opstelling niet door te werken in het leven of het fysieke lichaam.

Door het aanraken van het lichaam ervaar ik dat de beweging van de ziel nog tastbaarder ervaren kan worden, er meer ruimte komt voor de eigen essentie en dat de levensstroom weer mag gaan stromen.

Ben je nieuwsgierig? Neem dan even de tijd om de video Jouw lichaam als huis van Stefanie Bussing te bekijken.