Tarieven

Een los consult kost € 85,-. Mochten wij bij het intakegesprek besluiten om niet met elkaar verder te gaan, dan is het eerste consult kosteloos.

Daarnaast bied ik een strippenkaart voor 7 consulten aan voor de prijs van € 497,-.
Dit komt overeen met een korting van € 98,-. Je betaalt dan slechts € 71,- per consult.
Voorwaarde is wel dat het totaalbedrag binnen 14 dagen na het intakegesprek wordt overgemaakt.
Je ontvangt aan het eind van iedere maand een overzicht van de consulten die gedeclareerd kunnen worden bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Psychosociale therapie wordt vaak voor een groot gedeelte vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Zie overzicht en vergoedingen verzekeraars.

Rekenvoorbeeld
Bij een strippenkaart betaal je € 71,- per consult. Als jouw aanvullende verzekering € 45,- per consult vergoedt, is jouw eigen bijdrage € 26,-.