Zakelijk

Riemy Mulder biedt trajecten op maat. In het kennismakingsgesprek bepalen we het doel van het traject. Mochten we besluiten om niet met elkaar verder te gaan, dan is het kennismakingsgesprek kosteloos. Afspraken die niet of binnen 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Alle overige zakelijke kaders zijn te vinden in mijn Algemene voorwaarden en Privacy reglement.

logo_lvpw

Riemy Mulder is lid van de LVPW, de Landelijke Vereniging voor Psychsociaal Werkenden. Psychosociale therapie is niet opgenomen in het basispakket, maar wordt vaak wel voor een groot gedeelte vergoed vanuit de aanvullende verzekeringspakketten. Zie overzicht en vergoedingen verzekeraars. De kosten vallen niet onder het eigen risico. Op de website van de LVPW is eveneens informatie te vinden over de klachtenprocedure.

Daarnaast ben ik aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het RBCZ. Tenslotte ben ik lid van het SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.